Tommi Matikka (b. 1983) is a video artist who works and lives in the capital area of Finland. He has graduated as BA in visual arts from Satakunta university of Applied Sciences (2003-2007). Tommi has been making animation based video art since 2008. He is part of cinematic video art collective Together Forever Studio with his wife Maria Matikka. He started studying Philosophy of art (aesthetics) in University of Helsinki in 2015.

In his videos Tommi fluently combines poetry, animation and self composed soundtracks. The solid interconnectedness of stories and reality – fictional cinema and personal narratives – intertwine in his works. The core of this art is found in the smallness of human experience. Critical self-examination, fears, beauty, hope and heartbreaking emotions: Eksistential swamp, the pursuit for experience of higher things common to everyone – horror and hope that derive from from this knowledge, billow over the viewer.


* * *

Tommi Matikka (s. 1983) on pääkaupunkiseudulla asuva ja työskentelevä videotaiteilija. Hän on opiskellut kuvataiteilijaksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa kuvataiteen yksikössä Kankaanpäässä (2003-2007). Tommi on tehnyt animaatiopohjaista videotaidetta vuodesta 2008. Hän on osa elokuvallista videotaidekollektiivia Together Forever Studio yhdessä vaimonsa kanssa. Tommi aloitti taidefilosofian (estetiikka) opinnot Helsingin yliopistossa 2015.

Videoissaan Tommi yhdistelee mm. runoutta, animaatiota ja itse säveltämiään ääniraitoja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tarinoiden ja todellisuuden luja suhde – fiktiivinen elokuvataide ja omaelämänkerrallisuus – lyövät kättä teoksissa. Hänen taiteensa ydin on kokemuksessa ihmisen pienuudesta. Kriittinen itsetutkiskelu, pelot, kauneus, toivo ja sydäntä pusertavat suuret tunteet: Eksistentiaalinen suo, kaikille yhteisen korkeamman kokemuksen tavoittelu – kauhu ja toivo joka tästä kokemuksesta nousee, vyöryvät katsojan yli.

 

 

Copyright © 2009 Together Forever Studio | Site by: Miska Wilhelmsson